KONTAKT


LESY SR štátny podnik,

organizačná zložka OZ Tribeč


Stredisko služieb

Parková 4

951 93 Topoľčianky

e-mail: topolcianky@lesy.sk

tel.: +421 918 333 584,


Otváracie hodiny:

Po-Pi 07:00-14:30

‼️ZUBRIA ZVERNICA OTVORENÁ‼️

????Zvernica je otvorená v obmedzenom režime. Vstup len od záchytného parkoviska od obce Lovce.

????Náučný chodník je do odvolania uzavretý z preventívnych opatrení voči africkému moru ošípaných u diviačej zveri.

????Zubre môžete vidieť v centrálnej časti pri bufete a z vyhliadky nad senníkom.

????Časy kŕmenia sú o 9:00 a 14:00 hod.

!!! POZOR!!! ZÁKAZ VSTUPU DO LESOV


Milí návštevníci, Okresný úrad Nitra vydal dňa 25.3.2024 zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu zvýšeného výskytu Afrického moru ošípaných u diviačej zveri

  • - v poľovnom revíri Breziny, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava a Topoľčianky
  • - v poľovnom revíri Čelár, v katastrálnych územiach Hostie, Jedľové Kostoľany
  • - v poľovnom revíri Veľká zvernica, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Hostie, Jedľové Kostoľany.

Z dôvodu nepriaznivej veterinárnej situácie a možného ďalšieho šírenia nákazlivej choroby Afrického moru ošípaných, je OU Nitra, toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a enviromentálnych škôd. Mapy poľovných revírov sú voľne prístupné na stránke Informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva.

https://www.topolcianky.sk/evt_file.php?file=12282 

Predaj vína

Pestovanie vínnej révy a výroba vína

Každého návštevníka Topoľčianok, ale aj kolegov z iných OZ, prekvapí informácia, že Odštepný závod Topoľčianky je producentom vlastných vín najvyššej kvality.  OZ Topoľčianky obhospodaruje vinohrady na výmere 3,42 ha. Vinohrady  prešli v posledných rokoch rozsiahlou rekonštrukciou, najmä druhovej skladby pestovaných odrôd vínnej révy. Bola zmodernizovaná aj vlastná pivnica, kde sa hrozno z vlastných viníc aj  spracováva. Po úplnom dokončení rekonštrukcie vinohradu a dobrej úrode   sa predpokladá produkcia 10 až 13 tis. litrov vína. Množstvo ocenení z rôznych vinárskych  súťaží a aj zväčšujúci sa  záujem  verejnosti o kvalitné vína, inšpiroval Odštepný závod Topoľčianky  aj k prevádzkovaniu vlastnej predajne vína. Tak sa produkcia veľmi kvalitného vína, pôvodne určená len pre vnútorné  potreby podniku LESY SR, š. p. dostala aj do povedomia  širokej skupiny milovníkov kvalitného vína.


Predaj vína - fľaškované

Druhy:

  • biele - Rizling rínsky , Rulandské biele, Chardonnay
  • červené - Alibernet, Cabernet sauvignon
  • ružové - Cabernet sauvignon rose
  • barrique - Alibernet, Cabernet sauvignon