Základné informácie

Katastrálna výmera 272 945 ha

Lesnatosť 15,50 %

Drevinové zloženie

7% ihličnaté,

93% listnaté

Výmera lesných pozemkov v užívaní 33 015 ha

Ročná obnova 185 ha

Ročný objem ťažby 150 000 m3


Významné chránené celky:

CHKO Ponitrie

NPR Klátovské rameno

CHVÚ Tribeč

CHVÚ Lehnice

CHVÚ Úľanská mokraď

CHVÚ Veľkoblahovský rybník