Základné informácie

Katastrálna výmera 244 529 ha

Lesnatosť 29,13 %

Drevinové zloženie:

14% ihličnaté, 86% listnaté

Výmera lesných pozemkov v užívaní 71 235 ha

Ročná obnova 153 ha

Ročný objem ťažby 322 100 m3


Významné chránené celky:

CHKO Ponitrie

CHKO Štiavnické vrchy

CHVÚ Tribeč

‼️ZUBRIA ZVERNICA OTVORENÁ‼️

????Zvernica je otvorená v obmedzenom režime. Vstup len od záchytného parkoviska od obce Lovce.

????Náučný chodník je do odvolania uzavretý z preventívnych opatrení voči africkému moru ošípaných u diviačej zveri.

????Zubre môžete vidieť v centrálnej časti pri bufete a z vyhliadky nad senníkom.

????Časy kŕmenia sú o 9:00 a 14:00 hod.

!!! POZOR!!! ZÁKAZ VSTUPU DO LESOV


Milí návštevníci, Okresný úrad Nitra vydal dňa 25.3.2024 zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu zvýšeného výskytu Afrického moru ošípaných u diviačej zveri

  • - v poľovnom revíri Breziny, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava a Topoľčianky
  • - v poľovnom revíri Čelár, v katastrálnych územiach Hostie, Jedľové Kostoľany
  • - v poľovnom revíri Veľká zvernica, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Hostie, Jedľové Kostoľany.

Z dôvodu nepriaznivej veterinárnej situácie a možného ďalšieho šírenia nákazlivej choroby Afrického moru ošípaných, je OU Nitra, toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a enviromentálnych škôd. Mapy poľovných revírov sú voľne prístupné na stránke Informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva.

https://www.topolcianky.sk/evt_file.php?file=12282 

OZ Tribeč

Základná charakteristika odštepného závodu

Pri organizačnej zmene štátneho podniku uskutočnenej 1. januára 2022, boli zrušené viaceré Odštepné závody na Slovensku. Novovzniknuté OZ začali pôsobiť pod novými názvami. Týmto dňom vznikol OZ Tribeč, vytvorený z pôvodného OZ Žarnovica, OZ Topoľčianky a Lesnej správy Partizánske.

Katastrálna výmera novovzniknutého OZ Tribeč je 244 529 ha. Okrem obce Topoľčianky, ktorá je sídlom ústredia Odštepného závodu, sa v rozsiahlom katastrálnom území OZ nachádzajú mnohé menšie, väčšie ale aj veľké mestá ako Zlaté Moravce, Nová Baňa, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Kremnica, Banská Štiavnica či  Partizánske. Lesnatosť OZ Tribeč je 29,13 %, obhospodaruje celkovo 70 187 ha lesných pozemkov. Z tejto výmery OZ tvoria 50 975 ha hospodárske lesy, 9 337 ha tvoria ochranné lesy a + 875 ha tvoria lesy osobitného určenia. Z celkovej výmery obhospodarovaných lesov zaberajú prenajaté lesy plochu 2 996 ha a neštátne neodovzdané lesy zaberajú výmeru 10 277 ha. Drevinové zloženie obhospodarovaných lesov je pestré, 14 % tvoria ihličnaté dreviny a 86% listnaté dreviny. Najnižšia nadmorská výška lokalít v teritóriu OZ Topoľčianky je v okolí Zlatých Moraviec ( 190 m. n .m.) a najvyššie položené lesné porasty sa nachádzajú v pohorí Vtáčnik ( cca 1345 m. n .m.). V súčasnosti Odštepný závod Tribeč obhospodaruje lesy v horských polohách pohorí Tribeč, Pohronský Inovec, Vtáčnik, Štiavnické vrchy či lesy v okolí Kremnice. OZ Tribeč obhospodaruje lesy pri významných slovenských riekach Žitava a Hron. Odštepný závod Tribeč je organizačne rozdelený na osem lesných správ, stredisko služieb a päť skladov určených na manipuláciu a expedíciu dreva. V súčasnosti organizačnú štruktúru OZ tvoria  lesné správy - Topoľčianky, Hrušov, Tribeč, Partizánske, Brod, Žarnovica, Šášov a Žiar. Na manipuláciu a expedíciu dreva sú určené expedične sklady – Topoľčianky, Jelenec, Veľké Uherce, Žarnovica a Šášov. Stredisko služieb obhospodaruje škôlku okrasných drevín, vinohrad a pivnicu, zariadenie na spracovanie diviny a do jeho kompetencie spadá aj údržba a rekonštrukcia zámockého parku.

Ročný objem ťažby je cca 322 100 m3. Obnova lesa 116 ha, z toho prirodzená 45 ha. Podiel listnatého dreva na ťažbe je 83% (bk 53%, db 16%). Odštepný závod Tribeč má v zastúpení drevín nízky podiel ihličnatého dreva, čo má vplyv aj na tržby. Odštepný závod stratu na tržbách vyvažuje pomerne vysokým podielom predaja dubových výrezov, ktoré sú známe svojou vysokou kvalitou (vhodné aj na sudárenské výrezy). Tržby za drevo tvoria hlavný zdroj príjmov závodu, ale OZ Tribeč je závod s najväčšou diverzifikáciou tržieb, v rámci celého podniku LESY SR š .p., okrem predaja dreva. Pri obnove lesov sa OZ Tribeč snaží uplatňovať najmä prirodzenú obnovu lesa a pri výchove lesných porastov sa stále častejšie uplatňuje prírode blízke obhospodarovanie lesov „ Pro silva“.