‼️ZUBRIA ZVERNICA OTVORENÁ‼️

????Zvernica je otvorená v obmedzenom režime. Vstup len od záchytného parkoviska od obce Lovce.

????Náučný chodník je do odvolania uzavretý z preventívnych opatrení voči africkému moru ošípaných u diviačej zveri.

????Zubre môžete vidieť v centrálnej časti pri bufete a z vyhliadky nad senníkom.

????Časy kŕmenia sú o 9:00 a 14:00 hod.

!!! POZOR!!! ZÁKAZ VSTUPU DO LESOV


Milí návštevníci, Okresný úrad Nitra vydal dňa 25.3.2024 zákaz využívania lesov verejnosťou z dôvodu zvýšeného výskytu Afrického moru ošípaných u diviačej zveri

  • - v poľovnom revíri Breziny, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava a Topoľčianky
  • - v poľovnom revíri Čelár, v katastrálnych územiach Hostie, Jedľové Kostoľany
  • - v poľovnom revíri Veľká zvernica, v katastrálnych územiach Hosťovce, Lovce, Žikava, Topoľčianky, Hostie, Jedľové Kostoľany.

Z dôvodu nepriaznivej veterinárnej situácie a možného ďalšieho šírenia nákazlivej choroby Afrického moru ošípaných, je OU Nitra, toho názoru, že voľnočasové turistické aktivity širokej verejnosti musia v uvedenom období ustúpiť pred rizikami vzniku hospodárskych a enviromentálnych škôd. Mapy poľovných revírov sú voľne prístupné na stránke Informačného systému lesného hospodárstva a poľovníctva.

https://www.topolcianky.sk/evt_file.php?file=12282 

Poľovníctvo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč obhospodaruje 12 poľovných revírov. V šiestich poľovných revíroch je odlov riešený predaným odstrelom a šesť poľovných revírov je v réžiji. Výmera režijných poľovných revírov je 25 891 ha a výmera poľovných revírov s predaným odstrelom je 15 007 ha. OZ Tribeč spolu poľovnícky obhospodaruje takmer 41 000 ha. Sú určené na chov jelenej, danielej, muflónej, srnčej a diviačej zveri. Poľovníctvo je zamerané najmä na chov trofejovej zveri. Organizovanie individuálnych poľovačiek a odborné doprovody poľovníckych hostí sa stali neodmysliteľnou súčasťou života zamestnancov OZ Tribeč. Významnou ponukou pre poľovníkov je aj organizovanie spoločných poľovačiek na diviačiu zver s bohatými výradmi. Na ubytovanie poľovných hostí slúžia vlastné chaty, ktoré prešli rekonštrukciami a prispievajú tak ku spokojnosti a pohodliu hostí. Lov v našich poľovných revíroch ma vysoký kredit nielen na domácej ale aj zahraničnej scéne. Výsledky trofejovej kvality a kvantity hovoria za všetko. V poľovných revíroch OZ Tribeč boli ulovené impozantné trofeje ako jeleň, ktorého trofej získala 244,31 bodov C.I.C., daniel 202,22 bodov C.I.C., muflón, ktorého rohy boli ohodnotené na 230,00 bodov C.I.C. a diviak s bodovou hodnotou trofeje 124,00 C.I.C.